Debat0el Presentació PAC 5: El currículum d’educació artística. Fem una lectura crítico-constructiva posant en pràctica allò après

No hi ha comentaris.

Debat0el Presentació PAC 3 Qui som d’on venim? Reconstruïm les nostres històries de vida en relació amb les arts i l’educació artística

No hi ha comentaris.