Publicat per

Registre 7

Hola a tots/es!

En el vuitè registre us presento tres imatges d’una de les activitats dels espais de “catering and hospitality” de la Fundació i escola Priors Court, situada a Anglaterra on actualment estic treballant com a mestre.

Prior’s Court és una organització benèfica registrada que ofereix educació i atenció residencial a joves amb autisme complex d’entre 5 i 25 anys, ajudant-los a construir un futur més brillant i independent.
En aquesta entrega parlo de la diferència, en aquest cas de la gent amb autisme sever que presenten dificultats comunicatives, socials i emocionals.

Les imatges són d’una activitat de cuina amb la metodologia TEACCH (Tractament i Educació d’Autistes i Nens amb Discapacitats Relacionades amb la Comunicació). Aquesta metodologia és útil per a proporcionar estructura, suport visual i ensenyar habilitats concretes als joves amb autisme sever, en aquest cas cuinem muffins per a commemorar la mort de la reina Victòria d’Anglaterra.

És important adaptar les metodologies i estratègies educatives segons les necessitats individuals de cada jove amb autisme sever, tenint en compte les seves fortaleses, interessos i preferències.
És cert que la inclusió de les persones amb discapacitat, inclosos els joves amb autisme sever, sovint ha tingut una visibilitat limitada en la societat. Les persones amb discapacitat sovint requereixen suports i adaptacions per a participar plenament en entorns educatius i socials. La falta de recursos i suports adequats dificulta la visibilitat i la inclusió d’aquestes persones.

Considero que és important abordar aquestes limitacions i treballar cap a una major visibilitat i inclusió de les persones amb discapacitat, inclosos els joves amb autisme sever. Això implica promoure la consciència i l’educació sobre la diversitat i les capacitats de les persones amb discapacitat, així com abordar les barreres físiques i socials que obstaculitzen la seva inclusió.

Maria

https://drive.google.com/drive/folders/1SDTKJ9AFh18zOvdFJ4RqTJb-Arn_PYyI

Debat0el Registre 7

Deixa un comentari