Publicat per

Cinquè registre

Publicat per

Cinquè registre

Hola a tothom altra vegada! Aquí us apropo el meu tercer registre: 2023-05-01. Aquesta és la darrera entrega en que em basaré exclusivament en fotografies per il·lustrar el meu relat. Les fotografies mostren diferents entitats associatives del barri: La primera és l’Ateneu del Clot, on estic implicat en la junta directiva des de fa anys. Busca dinamitzar culturalment el barri amb tallers, espectacles i activitats de lleure pels veïns i veïnes. La segona és el Foment Martinenc, una entitat també…
Hola a tothom altra vegada! Aquí us apropo el meu tercer registre: 2023-05-01. Aquesta és la darrera entrega en…

Hola a tothom altra vegada!

Aquí us apropo el meu tercer registre: 2023-05-01. Aquesta és la darrera entrega en que em basaré exclusivament en fotografies per il·lustrar el meu relat.

Les fotografies mostren diferents entitats associatives del barri:

La primera és l’Ateneu del Clot, on estic implicat en la junta directiva des de fa anys. Busca dinamitzar culturalment el barri amb tallers, espectacles i activitats de lleure pels veïns i veïnes.

La segona és el Foment Martinenc, una entitat també de caire cultural que acull multitud d’entitats del barri com ara colles de cultura popular, associacions de veïns i entitats de lleure associatiu com caus i esplais.

La tercera fotografia mostra el local de l’Anònima, una entitat de dinamització política del barri. Acull grups i entitats de caire polític i facilita la mobilització veïnal.

La quarta i última fotografia mostra una trobada que va tenir lloc la setmana passada, l’assemblea plenària de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa. Va ser un esdeveniment excepcional amb molt de quòrum convocat amb urgència davant la debilitat del teixit associatiu del barri i els reptes de futur. Les tres entitats de les fotografies vam ser-hi.

Fins ara els registres entregats han procurat descriure la percepció que jo mateix tinc del barri. Els meus escrits han buscat complementar les imatges i identificar un conflicte que s’intueix entre veïns i veïnes, fotografiant sobretot els efectes dels “altres”, però mostrant també el que és per a mi el “nosaltres”. Com diuen Kremer et al. (2018), des d’una perspectiva sociocultural aquestes identitats diferenciades tracen una frontera cognitiva que pot esdevenir un símbol de resistència o conflicte dins un context comú com és el barri del Clot.

Grimson (2005, citat a Kremer et al., 2018) explica que “els grups i les identificacions no poden comprendre’s en si mateixos sinó en relació amb altres”, i trobo que els registres aportats fins ara han complert aquesta funció inicial de comparació entre estructures socials, encara que de manera molt superficial. En properes entrades procuraré incidir en la caracterització de cadascuna d’aquestes alteritats que he començat a identificar.

Gràcies per llegir-me!

 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Liliana Kremer (et al.) (2018). “Marcar diferencias, cruzar fronteras, demarcar y reforzar los bordes”. A Carlos Yáñez Canal (ed.) Entre-lugares de las culturas. Editorial Universidad Nacional de Colombia. (pp. 57-81)

Debat0el Cinquè registre

No hi ha comentaris.